• Địa điểm: Đức Hòa-Long An
  • Đơn vị thiết kếnội thất: Công Ty TNHH Mekongkawa
  • Kiến trúc sư chủ trì: Huỳnh Anh Chương 
  • Thiết kế: Nguyễn Phương Lan
  • Thiết kế: 2016