• Địa điểm: Phú Quốc
  • Đơn vị thiết kế: Công Ty TNHH Mekongkawa
  • Kiến trúc sư chủ trì: Huỳnh Anh Chương 
  • Thiết kế nội thất: Lê Bảo Lộc
  • Thiết kế: 2016

Mặt bằng resort