• Chủ đầu tư: Anh Sang
  • Địa điểm: Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
  • Đơn vị thiết kế: Công Ty TNHH Mekongkawa
  • Kiến trúc sư chủ trì: Huỳnh Anh Chương 
  • Thiết kếkiến trúc: Lê Bảo Lộc 
  • Thiết kế: 2016
mekongkawa.vn_nhaanhsang (2)
mekongkawa.vn_nhaanhsang
nha pho 3