• Chủ đầu tư: Anh Bình
  • Địa điểm: Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
  • Đơn vị thiết kế: Công Ty TNHH Mekongkawa
  • Kiến trúc sư chủ trì: Huỳnh Anh Chương 
  • Thiết kế: NGUYỄN PHƯƠNG LAN
  • Thiết kế: 2016

ẢNH THỰC TẾ SAU THI CÔNG

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT CAFE