• Chủ đầu tư: Anh Hùng
  • Địa điểm: Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
  • Đơn vị thiết kế: Công Ty TNHH Mekongkawa
  • Kiến trúc sư chủ trì: Huỳnh Anh Chương 
  • Thiết kếkiến trúc: Lê Bảo Lộc 
  • Thiết kế: 2016
Mekongkawa.vn_Nhaanhdung (1)
Mekongkawa.vn_Nhaanhdung (2)
Mekongkawa.vn_Nhaanhdung (3)