2
  • Chủ đầu tư: Trịnh Tắc Và
  • Địa điểm: Phạm Văn Chí, Quận 6 – TP Hồ Chí Minh
  • Đơn vị thiết kế: Công Ty TNHH Mekongkawa
  • Kiến trúc sư chủ trì: Huỳnh Anh Chương
  • Thiết kế nội thất: Lê Bảo Lộc
  • Thiết kế: 2015

ẢNH THỰC TẾ SAU THI CÔNG

Thuộc kiểu nhà phố hi