• Chủ đầu tư: BS Lý Ích Trung
  • Địa điểm: Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh
  • Đơn vị thi công: Công Ty TNHH Mekongkawa
  • Hoàn thành: 05-2016

mặt bằng tầng trệt

 
 

Mặt bằng tầng 2

 
 

Mặt bằng tầng 3

 
 

Mặt bằng sân thượng