• Đơn vị thiết kế: Công Ty TNHH Mekongkawa
  • Kiến trúc sư chủ trì: Huỳnh Anh Chương 
  • Thiết kế nội thất:  Lê Bảo Lộc
  • Thiết kế: 2015

Mặt bằng căn hộ C3