ƯỚC TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG
KẾT QUẢ ƯỚC TÍNH

Hạng mục Tạm tính
Thiết kế 0 VNĐ
Khái toán phần thô 0 VNĐ
Khái toán hoàn thiện 0 VNĐ
Nội thất 0 VNĐ
Dự phòng phí 0 VNĐ
TỔNG CỘNG 0 VNĐ
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

LIÊN HỆ