Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở, nhà phố 2017

Trước khi bắt đầu xây dựng một căn nhà, chi phí xây dựng là một trong những yếu tố mà chủ đầu tư quan tâm hàng đầu. Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn nhà thầu xây dựng cho công trình, lựa chọn nhà thầu đảm bảo thi công theo đúng bản dự toán và bản vẽ thiết kế kèm theo.