Chi phí thiết kế nội thất chung cư 2017

Chúc mừng quý khách!
Khi bạn đọc bài viết này, chắn hẳn là bạn vừa nhận căn hộ chung cư đúng không? Và nếu căn hộ của bạn thuộc loại chỉ bàn giao phần thô và bạn đang muốn tìm nhà thầu thiết kế & thi công hoàn thiện nội thất?
Mời bạn tham khảo Dịch vụ hoàn thiện nội thất căn hộ chung cư của MekongKawa bao gồm như hạng mục như sau:

Báo giá, đơn giá chi phí hoàn thiện căn hộ chung cư 2017

Quý khách vừa nhận căn hộ chung cư chỉ hoàn thành thành phần thô và đang muốn tìm nhà thầu thi công hoàn thiện nội thất. Mời quý khách tham khảo Dịch vụ hoàn thiện nội thất căn hộ chung cư của MekongKawa bao gồm như sau: